Hentar smågris

Jammen kom det snø … Ikkje at det er så uvanleg, men litt rart når me har hatt så fin våre til nå. Men det går over! I dag har Nortura vore og henta smågris hjå oss. Dette er griser som skal til andre grisehus der dei skal alast opp til slaktegris. I mange år kjørte me gris sjølv, men nå er det altså Nortura som tar seg av den biten. Stort sett havnar grisene våre i området Sandeid-Bjoa.

Legg igjen en kommentar