Sau

Me har i dag 30 vinterfôra sau av rasen Norsk kvit. Dei går på beite på Hebnes om sommaren. Om vinteren er dei ute om dagen, så tar me dei inn i sauehuset til kvelds. Sauene våre lemmer inne.